Info om jordskiftesak 1510-1974-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1974-0022 URKE STORE GNR. 11927/05/197522/09/1977
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
153025 1976KA10071012030086URKE STORE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 119 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 119 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 119 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 119 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 119 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 119 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 119 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 120 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 122 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 3 Fnr: