Info om jordskiftesak 1510-1978-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1978-0006 MORK GNR. 1212/05/197812/05/197816/05/19780.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 12 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 12 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 12 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 12 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 12 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 12 Bnr: 26 Fnr: