Info om jordskiftesak 1510-1984-0025

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1984-0025 MO 18/18/06/198503/12/199131/03/19920.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 127 Fnr: