Info om jordskiftesak 1510-1989-0015

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1989-0015 VILLE GNR. 15814/11/198909/05/199031/01/19910.51Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
154440VILLE19901510-1989-0015-KART-154440-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 5 Fnr: