Info om jordskiftesak 1510-1992-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1992-0001 VILLE GNR. 15820/10/199227/11/200002/02/20016.0530Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
154143VILLE19951510-1992-0001-KART-154143-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 149 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 149 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 158 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 159 Bnr: 3 Fnr: