Info om jordskiftesak 1510-1992-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1992-0004 NES GNR. 11318/09/199225/09/199217/03/19930.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 113 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 113 Bnr: 2 Fnr: