Info om jordskiftesak 1510-1995-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1995-0011 VIDDAL GNR. 13029/05/199622/12/199724/06/19986.0735Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
154282VIDDAL19971510-1995-0011-KART-154282-001Karta er i ulike format. Målestokk 1:2000 og 1:5000.
154282VIDDAL19971510-1995-0011-KART-154282-002Karta er i ulike format. Målestokk 1:2000 og 1:5000.
154282VIDDAL19971510-1995-0011-KART-154282-003Karta er i ulike format. Målestokk 1:2000 og 1:5000.
154282VIDDAL19971510-1995-0011-KART-154282-004Karta er i ulike format. Målestokk 1:2000 og 1:5000.
154282VIDDAL19971510-1995-0011-KART-154282-005Karta er i ulike format. Målestokk 1:2000 og 1:5000.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 130 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 1000 Fnr: