Info om jordskiftesak 1510-1995-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1995-0014 HOLEN NEDRE GNR. 16626/09/199622/08/199703/12/19970.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
154250HOLEN NEDRE19971510-1995-0014-KART-154250-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 165 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 166 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 166 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 166 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 167 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 167 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 167 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 167 Bnr: 1000 Fnr: