Info om jordskiftesak 1510-1996-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1996-0007 Mele m.fl. gnr. 44-46 og 2023/05/200029/05/1999
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 33 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 44 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 44 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 44 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 44 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 44 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 44 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 45 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 45 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 45 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 46 Bnr: 11 Fnr: