Info om jordskiftesak 1510-1998-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1998-0002 Leira, gnr. 13229/10/199829/10/1998
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 133 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 133 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: KOM Bnr: VEG Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: FYLK Bnr: VEG Fnr: