Info om jordskiftesak 1510-1999-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1999-0005 Raudstad, gnr. 13823/03/200022/11/200210/06/20054.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
154500Raustad20021510-1999-0005-KART-154500-002Ulike format og målestokkar - A2, A3, A4 og 500, 2000.
154500Raustad20021510-1999-0005-KART-154500-003Ulike format og målestokkar - A2, A3, A4 og 500, 2000.
154500Raustad20021510-1999-0005-kart-154500-001Ulike format og målestokkar - A2, A3, A4 og 500, 2000.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O2003-000206/01/200319/05/2003 Anke over avvising av utmarksjsk 07.01.01.Avvist av overretten. Anke 02.07.01 gjeld jaktordning.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: FV Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 138 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 138 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 138 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 138 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 138 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 138 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 139 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 139 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 139 Bnr: 3 Fnr: