Info om jordskiftesak 1510-2002-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-2002-0008 Buset, gnr. 10510/03/200410/03/200421/06/20040.510Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
154571Buset20031510-2002-0008-KART-154571-001Raster bakgrunn.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 103 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 103 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 103 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 105 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 105 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 105 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: KOMM Bnr: VEG Fnr: