Info om jordskiftesak 1510-2007-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-2007-0008 Rise, gnr. 16812/11/200712/11/200725/02/20081.258Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
154732Rise20071510-2007-0008-KART-154732-001NGO vektor.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: RV Bnr: 655 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 144 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 168 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 168 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 168 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 168 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 169 Bnr: 99 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 169 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 169 Bnr: 101 Fnr: