Info om jordskiftesak 1510-2007-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-2007-0009 Urke midtre, Klokk, Handlekkje23/05/200722/03/201207/06/20120.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 121 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 122 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 3 Fnr: