Info om jordskiftesak 1510-2010-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-2010-0009 Krøvelen, lille og store, gnr.21/11/201217/07/201801/02/20190.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 17 Fnr: