Info om jordskiftesak 1510-2013-0025

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-2013-0025 Valgermo m.fl., gnr. 92,93,95,26/11/201411/12/2015
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1523 Gnr: 92 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 92 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 92 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 93 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 95 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 95 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 96 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 96 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 96 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 96 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 96 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1523 Gnr: 96 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1535 Gnr: 20 Bnr: 21 Fnr: