Info om jordskiftesak 1510-2014-0040

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-2014-0040 Brekke, gnr. 19
17/02/2015
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 19 Bnr: 32 Fnr: