Info om jordskiftesak 1520-1894-G 18

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1520-1894-G 18 Haddal indre innmark, 18
31/12/1894
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
151012 1894KA10071011040122INDRE HADDAL

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1516 Gnr: 18 Bnr: Fnr: