Info om jordskiftesak 1520-1931-0G80

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1520-1931-0G80 Vestre, gnr 80


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
152144 1931KA10071011180080VESTRE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1523 Gnr: 80 Bnr: Fnr: