Info om jordskiftesak 1520-1995-0020

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1520-1995-0020 N. Dyrkorn m.fl., 117,119,12117/08/200017/08/2000
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1526 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 119 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 121 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 122 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 122 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 123 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 123 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 123 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 124 Bnr: 1-5 Fnr:
Kommune: 1526 Gnr: 125 Bnr: 1 Fnr: