Info om jordskiftesak 1530-2005-0025

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nordmøre jordskifterett Bårdshaugveien 16650SURNADAL71657070nordmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1530-2005-0025 Heggem01/03/201021/12/201107/02/201223.36340Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
154936Heggem20111530-2005-0025-KART-154936-0011 blad A2 i målestokk 1:2000. 3 blad A1 i målestokk 1:5000.
154936Heggem20111530-2005-0025-KART-154936-0021 blad A2 i målestokk 1:2000. 3 blad A1 i målestokk 1:5000.
154936Heggem20111530-2005-0025-KART-154936-0031 blad A2 i målestokk 1:2000. 3 blad A1 i målestokk 1:5000.
154936Heggem20111530-2005-0025-KART-154936-0041 blad A2 i målestokk 1:2000. 3 blad A1 i målestokk 1:5000.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1567 Gnr: 7 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 8 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 9 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 10 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 10 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 10 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 10 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 10 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 11 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 11 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1567 Gnr: 11 Bnr: 21 Fnr: