Info om jordskiftesak 1531-1952-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Søre Nordmøre jordskifterettJordskifterettFylkeshuset6404MOLDE71258000 

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1531-1952-0006 Lien og Haugen17/06/195717/06/195701/02/19580.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1566 Gnr: 104 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1566 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr: