Info om jordskiftesak 1531-1963-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Søre Nordmøre jordskifterettJordskifterettFylkeshuset6404MOLDE71258000 

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1531-1963-0006 VISNES26/04/196528/04/196508/01/19660.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1551 Gnr: 168 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 168 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 168 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 168 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 168 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 168 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 168 Bnr: 54 Fnr: