Info om jordskiftesak 1600-1985-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1985-0022 FRENGEN 14203/12/199130/11/199907/12/200015.05000Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163505 19991600-1985-0022-KART-163505-001Hovedkart samt to A4-kart med nausttomter
163505 19991600-1985-0022-KART-163505-002Hovedkart samt to A4-kart med nausttomter
163505Frengen19991600-1985-0022-KART-163505-003Hovedkart samt to A4-kart med nausttomter

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 138 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 177 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 141 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 141 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 4 Fnr: