Info om jordskiftesak 1600-1986-0035

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1986-0035 HØYBAKKMARKA21/11/199121/11/199114/09/19923.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162450 19911600-1986-0035-KART-162450-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1657 Gnr: 6 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 29 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 30 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 30 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 30 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 30 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 30 Bnr: 9 Fnr: