Info om jordskiftesak 1600-1987-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1987-0007 HOLSMOEN10/07/199215/12/199401/10/199617.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162650 19931600-1987-0007-KART-162650-001Holsmoen

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 112 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 112 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 113 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 113 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 114 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 114 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 114 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 118 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 118 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 205 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 208 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 209 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 212 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 226 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 228 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 235 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 236 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 238 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 243 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 7 Fnr: