Info om jordskiftesak 1600-1989-0024

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1989-0024 SETERLIVEGEN05/09/198913/11/1992
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 102 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 102 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 102 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 105 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 106 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 106 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 106 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 106 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 109 Bnr: 2 Fnr: