Info om jordskiftesak 1600-1989-0040

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1989-0040 GANGSTØVEGEN VEGLAG 147/29/06/199001/09/199217/02/19930.021000Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 141 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 142 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 144 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 146 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 146 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 146 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 146 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 146 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 25 Fnr: 1
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 147 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 148 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 148 Bnr: 3 Fnr: