Info om jordskiftesak 1600-1989-0045

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1989-0045 HÅKER 269/09/07/199230/11/199228/02/19940.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162608 19921600-1989-0045-KART-162608-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 3 Fnr: