Info om jordskiftesak 1600-1990-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1990-0006 PALLIN 102/08/03/199404/12/199717/02/19983.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162652 19961600-1990-0006-KART-162652-001Målestokk 1:1000, 1:2000,1:3000, A3-4
162652 19961600-1990-0006-KART-162652-002Målestokk 1:1000, 1:2000,1:3000, A3-4
162652 19961600-1990-0006-KART-162652-003Målestokk 1:1000, 1:2000,1:3000, A3-4
162652 19961600-1990-0006-KART-162652-004Målestokk 1:1000, 1:2000,1:3000, A3-4

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 101 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 102 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 102 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 102 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 102 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 103 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 103 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 103 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 103 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 105 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 105 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 105 Bnr: 13 Fnr: