Info om jordskiftesak 1600-1990-0026

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1990-0026 OMMUNDGÅRD 134/31/10/199021/02/199228/07/19936.71365Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162502 19921600-1990-0026-KART-162502-001OMMUNDSG+RD
162502 19921600-1990-0026-KART-162502-002OMMUNDSG+RD

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O2600-1992-000802/05/199202/04/1993  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1657 Gnr: 111 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 131 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 131 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 132 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 132 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 132 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 132 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 132 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 133 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 133 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 133 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 134 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 135 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 136 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 136 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 136 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 304 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 1065 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1657 Gnr: 1065 Bnr: 20 Fnr: