Info om jordskiftesak 1600-1990-0037

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1990-0037 GROVASETRA 229/10/08/199326/11/199615/07/19974.2694Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162180 19961600-1990-0037-KART-162180-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 234 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 269 Bnr: 1 Fnr: