Info om jordskiftesak 1600-1992-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1992-0011 SOLBERG 71/28/05/199322/12/199321/07/19940.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
162763 19931600-1992-0011-KART-162763-00111/1992 Solberg

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 76 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 105 Fnr:
Kommune: 1627 Gnr: 71 Bnr: 114 Fnr: