Info om jordskiftesak 1600-1992-0037

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1992-0037 VANG 271/23/02/199313/05/1993
0.0450Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 17 Fnr: