Info om jordskiftesak 1600-1993-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1993-0007 PØITEN 322/ M.FL.28/06/199420/12/199528/06/19960.010000Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 318 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 319 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 319 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 319 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 320 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 320 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 321 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 321 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 322 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 322 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 322 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 322 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 323 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 323 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 323 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 323 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 324 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 324 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 325 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 326 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 333 Bnr: 1 Fnr: