Info om jordskiftesak 1600-1995-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1995-0006 MÅØY 65/30/05/199522/04/199824/12/19986.421Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163431 19971600-1995-0006-KART-163431-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 77 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 82 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 102 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 105 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 106 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 113 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 114 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 135 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 137 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 144 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 150 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 163 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 170 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 171 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 181 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 194 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 200 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 201 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 202 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 208 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 232 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 234 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 241 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 247 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 250 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 254 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 255 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 260 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 261 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 262 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 272 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 273 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 275 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 276 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 278 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 281 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 282 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 286 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 292 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 296 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 299 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 324 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 65 Bnr: 404 Fnr: