Info om jordskiftesak 1600-1995-0020

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1995-0020 GJEVILVASSDALEN 188/ m.fl.19/05/199816/03/200026/06/200024.5500Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163550 20001600-1995-0020-KART-163550-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 179 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 188 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 188 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 189 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 190 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 190 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 193 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 194 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 194 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 195 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 212 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 3 Fnr: