Info om jordskiftesak 1600-1995-0037

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1995-0037 STORLIGRENDA 154/ m.fl.20/02/199601/03/200019/04/200122.01635Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163545 19971600-1995-0037-KART-163545-0012 blad i målestokk 1:5000 og 1 blad i målestokk 1:20 000 (oversiktsk.)
163545 19971600-1995-0037-KART-163545-0022 blad i målestokk 1:5000 og 1 blad i målestokk 1:20 000 (oversiktsk
163545 19971600-1995-0037-KART-163545-0032 blad i målestokk 1:5000 og 1 blad i målestokk 1:20 000 (oversiktsk
163545  1600-1995-0037-KART-163545-004 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 155 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 157 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr: