Info om jordskiftesak 1600-1996-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1996-0001 TORVE 195/ M22/05/199716/12/199808/10/199910.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163474 19981600-1996-0001-KART-163474-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 120 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 124 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 125 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 187 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 193 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 194 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 194 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 195 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 196 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 243 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 243 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 1513 Bnr: 1 Fnr: