Info om jordskiftesak 1600-1996-0030

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1996-0030 BJØRGAN 196 - 19819/12/200319/12/2003
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1644 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 193 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 195 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 195 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 195 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 195 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 196 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 197 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 197 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 197 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 197 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 197 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 198 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 198 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 198 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 198 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 199 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 208 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 208 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 210 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 213 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 213 Bnr: 3 Fnr: