Info om jordskiftesak 1600-1996-0038

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1996-0038 UTIGARD 209/14/08/199706/05/200226/09/20030.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163654Utigard20021600-1996-0038-KART-163654-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O2600-2002-000619/06/200227/05/2003 Vedtatt bruksordning av jordskifteretten i sak 38/1996 ble hevet etter at inngått rettsforlik om ordningen skal løse problemene.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 208 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 209 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 260 Bnr: 1 Fnr: