Info om jordskiftesak 1600-1996-0045

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-1996-0045 FEVÅGAUNET 140/11/04/199719/02/199829/06/19981.470Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163423 19971600-1996-0045-KART-163423-00145/1996

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1624 Gnr: 138 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 163 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 199 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 211 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 247 Fnr:
Kommune: 1624 Gnr: 140 Bnr: 333 Fnr: