Info om jordskiftesak 1600-2002-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2002-0003 Klæbu/Selbusjøen grunneierlag06/03/200716/05/2007
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1662 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 29 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 29 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 30 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 30 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 30 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 33 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 33 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 33 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 33 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1662 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 1 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 2 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 3 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 4 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 5 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 6 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 7 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 8 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 9 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 11 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 12 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 13 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 14 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 15 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 16 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 17 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 18 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 19 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 20 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 21 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 22 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 23 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 24 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 25 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 26 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 27 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 30 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 31 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 33 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 34 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 35 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 36 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 50 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 51 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 54 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 56 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 58 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 59 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 60 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 61 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 62 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 63 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 64 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 67 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 69 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 132 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 133 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 134 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 136 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 137 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 138 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 149 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 150 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 151 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 152 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 153 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 154 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 155 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 156 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 157 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 158 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 159 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 160 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 161 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 162 Bnr: Fnr:
Kommune: 1664 Gnr: 163 Bnr: Fnr: