Info om jordskiftesak 1600-2002-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2002-0012 BJØRKÅS 107/15/10/200220/12/200224/06/20030.8223Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163678Bjørkås20021600-2002-0012-KART-163678-0011 blad i målestokk 1:2500 og 1 blad i målestokk 1:5000
163678Bjørkås20021600-2002-0012-KART-163678-0021 blad i målestokk 1:2500 og 1 blad i målestokk 1:5000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 105 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 105 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 4 Fnr: