Info om jordskiftesak 1600-2004-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2004-0011 Stavåkrokan13/08/200823/06/201112/01/20120.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 1 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 1 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 1 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 1 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 1 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 4 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 5 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 7 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 8 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 9 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 10 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 11 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 13 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 15 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 15 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 17 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 24 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 26 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 29 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 30 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 31 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 32 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 32 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 33 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 33 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 33 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 34 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 37 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 40 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 44 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 45 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 49 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 52 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 55 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 56 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 57 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 58 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 60 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 69 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 70 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 71 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 73 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 76 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 78 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 79 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 80 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 81 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 82 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 82 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 82 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 83 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 83 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 83 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 84 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 85 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 88 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 90 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 92 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 94 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 95 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 95 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 96 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 97 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 97 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 97 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 98 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 100 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 101 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 102 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 104 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 105 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 106 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 107 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 109 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 111 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 113 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 113 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 113 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 177 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 187 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 198 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 198 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 198 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 199 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 202 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 203 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 204 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 204 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 204 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 205 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 205 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 206 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 209 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 210 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 211 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 213 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 214 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 215 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 216 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 218 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 220 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 220 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 222 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 223 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 225 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 225 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 226 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 229 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 230 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 231 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 232 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 237 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 238 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 241 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 241 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 242 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 243 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 244 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 245 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 246 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 247 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 248 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 249 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 250 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 251 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 252 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 253 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 255 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 256 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 258 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 259 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 259 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 260 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 261 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 262 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 262 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 263 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 265 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 266 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 266 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 267 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 268 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 269 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 269 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 270 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 271 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 272 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 272 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 273 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 274 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 275 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 275 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 275 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 276 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 276 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 276 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 276 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 277 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 277 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 278 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 278 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 279 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 279 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 141 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 280 Bnr: 196 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 281 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 282 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 283 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 284 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 286 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 287 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 288 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 289 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 290 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 290 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 291 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 292 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 293 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 294 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 295 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 296 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 297 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 297 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 298 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 299 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 300 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 302 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 303 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 304 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 307 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 307 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 307 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 307 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 310 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 313 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 316 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 317 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 341 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 341 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 342 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 347 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 348 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 349 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 349 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 355 Bnr: 20 Fnr: