Info om jordskiftesak 1600-2005-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2005-0005 Aletlia14/09/200506/12/200724/01/20082.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163919Aletlia20071600-2005-0005-KART-163919-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1644 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 208 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 208 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 208 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 208 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 208 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 209 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 209 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 210 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 210 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1644 Gnr: 211 Bnr: 1 Fnr: