Info om jordskiftesak 1600-2008-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2008-0003 Krokåtveien20/08/200815/09/2008
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O2600-2008-000713/10/200806/05/2009  Anke heves som forlikt.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 154 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 156 Bnr: 74 Fnr: