Info om jordskiftesak 1600-2008-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2008-0009 Sjøvoll07/05/200918/01/201027/05/20100.90Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163994SJØVOLL20091600-2008-0009-KART-163994-001Blad 1 har M = 1:1000 Blad 2 har M = 1: 250 Blad 3 har M = 1:2000
163994SJØVOLL20091600-2008-0009-KART-163994-002Blad 1 har M = 1:1000 Blad 2 har M = 1: 250 Blad 3 har M = 1:2000
163994SJØVOLL20091600-2008-0009-KART-163994-003Blad 1 har M = 1:1000 Blad 2 har M = 1: 250 Blad 3 har M = 1:2000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 93 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 207 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 225 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 238 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 245 Fnr:
Kommune: 1620 Gnr: 8 Bnr: 281 Fnr: