Info om jordskiftesak 1600-2008-0025

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2008-0025 Stensem10/06/200914/03/201111/07/20110.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
164076Stensem20111600-2008-0025-KART-164076-001Sak nr. 1600-2008-0025

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 218 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 219 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 220 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 220 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 222 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 223 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 224 Bnr: 7 Fnr: