Info om jordskiftesak 1600-2008-0044

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Trøndelag jordskifterettPostboks 4730 Sluppen 7468TRONDHEIM73492750sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1600-2008-0044 Thorsheim10/03/200927/11/200921/12/20091.7469Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
163992THORSHEIM2009 Blad 1 i M=1: 1000 (A4) Blad 2 i M=1: 3500 (A3) Blad 3 i M= 1:5000
163992THORSHEIM20091600-2008-0044-KART-163992-001Blad 1 i M=1: 1000 (A4) Blad 2 i M=1: 3500 (A3) Blad 3 i M= 1:5000
163992THORSHEIM20091600-2008-0044-KART-163992-002Blad 1 i M=1: 1000 (A4) Blad 2 i M=1: 3500 (A3) Blad 3 i M= 1:5000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 38 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 39 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 1006 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 1634 Gnr: 4011 Bnr: 9 Fnr: